#አዲስ አበባ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን

የአንድ ማዕከል ዳይሬክቶሬት
የሚሰጥ አገልግሎት

የኢንቨስትመንት ፍቃድ መስጠት

የኢንቨስትመንት ፈቃድ ሲወጣ መሟላት ያለባቸው ቅደመ ሁኔታዎች

የኢንቨስትመንት ማስፋፊያና እድሳት

መሟላት ያለባቸው ቅደመ ሁኔታዎች

የኢንቨስትመንት ፈቃድ ምትክ፣ ለውጥ፣ ዝውውርና ማስተላለፍ

መሟላት ያለባቸው ቅደመ ሁኔታዎች

የኢንቨስትመንት ፍቃድ ስረዛ

የኢንቨስትመንት ፈቃድ ሲወጣ መሟላት ያለባቸው ቅደመ ሁኔታዎች

በግለሰብ ባለሃብት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠት

ለሀገር ውስጥ ባለሀብት

በንግድ ማህበር/ለመንግሥት የልማት ድርጅት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ሲወጣ መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች

በባለሃብቱ ወይም በህጋዊ ወኪል ተሞልቶ የተፈረመ የኢንቨስትመንት ማመልከቻ ቅፅ (ከቢሮ የሚገኝ)

በግለሰብ ባለሃብት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠት

ለዲያስፖራ (ለትዉልደ ኢትዮጵያ)

በንግድ ማህበር/ለመንግሥት የልማት ድርጅት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ሲወጣ መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች

INVEST IN
ADDIS ABABA!

Drop Your Questions Here

×