#አዲስ አበባ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን

የኢንቨስትመንት ልማት ጥናትና
ፕሮሞሽን ዳይሬክቶሬት አገልግሎቶች

ለዲያስፖራውም ሆነ ለሃገር ውስጥ ባለሃብት በኮሚሽኑም ሆነ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ጥናታዊ ጽሁፎችንና በከተማአስተዳደሩ ያሉትን ዕድሎችና አማራጮችን ማስወቅ

INVEST IN
ADDIS ABABA!

Drop Your Questions Here

×